Miejsce i Termin Zjazdu

Miejsce: Zjazd w formie on-line – obowiązkowa rejestracja
Termin: 2 Października 2021


Płatność

Udział bezpłatny dla członków PTUD z opłaconą składką roczną.

Dla pozostałych osób opłata rejestracyjna 50 PLN na konto organizatora.

W ramach uczestnictwa w Zjeździe każdy uczestnik otrzyma numer „Analiza Przypadków: Pediatria” 1/2021  z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej dotyczącymi  postępowania u dzieci z neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych. Egzemplarz będzie wysłany na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Dane do przelewu:
MEDVISA HEALTHCARE SOLUTIONS
ul. Fredry 7/10, 61-701 Poznań
nr konta: 44 1050 1520 1000 0097 3986 7423
tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika


Punkty   Edukacyjne

Uczestnicy Zjazdu otrzymają 7 punktów edukacyjnych naliczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku z późn. zm. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów” oraz  7 punktów kredytowych CME-CPD w programie EU-ACME

Obecność na sesjach będzie weryfikowana na podstawie raportu generowanego przez system ClickMeeting po zakończeniu Zjazdu.


Komitet  Organizacyjny

Piotr Gastoł
Karina Felberg
Justyna Sajda

Komitet  Naukowy

Wojciech Apoznański
Małgorzata Baka-Ostrowska
Rafał Chrzan
Karina Felberg
Piotr Gastoł
Andrzej Gołębiewski
Tomasz Koszutski
Lidia Skobejko-Włodarska