Program

08:00 – 08:10Otwarcie ZjazduP. Gastoł
08:10 –10:40I Sesja – Wady przeszkodowe układu moczowegoP. Gastoł, T. Koszutski
08:10 – 08:40Diagnostyka i możliwości interwencji prenatalnej– wprowadzenieM. Dębska
08:40 – 09:10Noworodek z wadą układu moczowego – spojrzenie neonatologaJ. Czech-Kowalska
09:10 – 09:40Postępowanie urologiczne u noworodka z prenatalnie rozpoznaną wadą układu moczowegoP. Gastoł
09:40 – 10:10Losy pacjenta z wadą przeszkodową układu moczowego – spojrzenie nefrologaM. Litwin
10:10 – 10:40Panel dyskusyjny: M. Dębska, J. Czech-Kowalska, P. Gastoł, M. Litwin
10:40 – 11:00 Leczenie zakażeń dróg moczowych – czy antybiotyk to jedyny wybór?M. Bartoszewicz
11:00 – 12:00II Sesja : UroterapiaM. Baka-Ostrowska, G. Kudela
11:00 – 11:30Standardy uroterapiiK. Felberg
11:30- 12:00Panel dyskusyjny: K. Felberg, A. Cygan, B. Jakoniuk
12:00 – 12:20Algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocyK. Felberg
12:20 – 12:35Przerwa
12:35 – 14:45III Sesja – Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w neurogennej dysfunkcji dolnych dróg moczowychL. Skobejko-Włodarska, W. Apoznański
12:35 – 12:45Wytyczne PTUD w neurogennej dysfunkcji dolnych dróg moczowychR. Chrzan
12:45 – 13:15Postępowanie diagnostyczneT. Koszutski
13:15 – 13:45Leczenie farmakologiczneW. Apoznański
13:45 – 14:15Postępowanie chirurgiczneL. Skobejko-Włodarska
14:15 – 14:45Panel dyskusyjny: R. Chrzan, T. Koszutski, L. Skobejko-Włodarska, W. Apoznański
14:45 – 15:05Cewniki hydrofilowe gotowe do użycia – zalety stosowaniaA. Mencina
15:05 – 15:20Przerwa

15:20 – 16:15IV Sesja: ESPU GuidelinesR. Chrzan, K. Felberg
15:20 – 15:40News from the ESPU/EBPU – accreditation and certificationR. Chrzan
15:40 – 16:00Educational activities of the ESPU (espu-learn)B. Burgu
16:00 – 16:15Discussion/Questions
16:15Zakończenie ZjazduP. Gastoł
16:30 – 17:30Walne Zgromadzenie Członków PTUD
16:30I termin
16:40II termin